Головні переваги методу

Про метод

Наш центр виступає офіційним представником Direct Method в Україні. DIRECT METHOD - це метод, який вже понад 100 років успішно навчає студентів розмовній англійській мові по всьому світу. Прямий метод робить сильний акцент на практику і усну підготовку - аудіювання та розмовну мову, так як кращий спосіб вивчення мови - це просто розмовляти на ній.  

Головні переваги методу:

Максимум розмовної англійської на кожному занятті

Близько 80% часу уроку - це усна практика з викладачем, що представляє собою керований діалог, в якому викладач задає питання, що базуються на вивченій раніше лексиці і граматиці. Таким чином, новий матеріал закріплюється і на практиці, і у відповідному контексті.

Відсутність домашніх завдань з уроку в урок

Завдяки великій кількості повторень відсутнє домашнє завдання. Ми рекомендуємо по можливості слухати записи пройдених уроків, переглядати пройдений раніше матеріал у своєму підручнику і відточувати свої навички в інтерактивній платформі.

99% уроку ви чуєте англійську мову

Уроки по Direct Mеthod проводяться англійською мовою. Викладач пояснює матеріал англійською, уникаючи перекладу на рідну мову учнів. Нові питання включають в себе тільки що введену лексику і граматику в той час, як інша частина матеріалу знайома учням з попередніх занять. Ми вивчаємо англійську таким же чином, як дитина вчить свою рідну мову. Студенти спочатку чують слова, потім повторюють їх, імітуючи вимову викладача, і тільки після цього, вони вчать, як слово читається і пишеться.

Додаткові вправи з граматики, лексики і сприйняття на слух

У матеріал занять також входять додаткові блоки вправ з граматики, лексики та аудіювання, завдяки яким студенти краще розуміють і закріплюють граматичний матеріал, вчаться ставити питання, практикуються у використанні нової лексики і структур з метою поліпшення своїх навичок розмови.

Виправлення помилок

  Викладач робить акцент на коректність відповіді студента з боку вимови, лексики і граматики, що мотивує учня говорити досконало. Дуже важливо починати говорити самостійно з самого першого уроку, навіть якщо з помилками. Викладач виправляє помилку, і студент навчається завдяки повторенню правильної форми.

Граматика на практиці в доступній формі

  Матеріал уроку включає в себе зрозумілі граматичні пояснення - короткі, практичні і легкі для розуміння. Ми вивчаємо граматичні структури на занятті, тренуємо їх відразу ж на практиці в реченнях, і періодично проводимо граматичні заняття, присвячені закріпленню і поясненню граматики.

Інтерактивна платформа

Онлайн платформа включає в себе 3 модулі: завдання на відпрацювання лексики, диктанти і граматичні вправи. Кожне завдання відноситься до певного уроку в підручнику студента. Учні отримують понад 100 безкоштовних додаткових годин навчання: 4500 слів, 100 диктантів і 1000 вправ. Інтерактивна платформа сприяє закріпленню матеріалу і його повторенняю перед іспитами кожного рівня у привабливій і сучасній манері.

Системне повторення раніше вивченого матеріалу

Процес вивчення англійської мови стає набагато ефективнішим завдяки регулярному повторенню. За методом значна частина часу уроку присвячується чітко організованому повторенню матеріалу, таким чином, студенти швидко і надовго запам'ятовують велику кількість слів і граматичних структур.

Мобильні додатки

Студентам нашого центру надається доступ до мобільних додатків "Practise", "Words" і "Dictionary". Додатки націлені на відпрацювання лексики та вимови, і з їх допомогою процес навчання стає ще більш легким, цікавим і насиченим.

Що Ви будете знати

Book 1
Beginner A1
● 163 сторінки ● 670 слів у 1200 питаннях
Грамматика
to be plural possessive adjectives demonstratives the alphabet there is, are numbers indefinite article have present continuous object pronouns phonetic chart present simple can
present continuous and simple possessive pronouns some, somebody, something have got many, much countable and uncountable infinitive gerund
Book 2
Beginner/Elementary – A1/A2
● 179 сторінок ● 750 слів у 1400 питаннях
Граматика
comparative superlative past tense of to be future tense of to be past simple future simple irregular verbs have to must - have to must not and don't have to first conditional should
past participle could present perfect verb form irregular verbs phonetic chart be going to would like another and other so and not it and there be able to
Book 3
Pre-Intermediate A2
● 200 сторінок ● 780 слів у 1600 питаннях
Граматика
second conditional want to and would like to irregular verbs reflexive pronouns will shall may and might would rather already, still and yet someone and anyone can and may
little/a little and few/a few ought to negatives past continuous passive voice 1st and 2nd conditional future continuous whether and if unless no future after when, if, unless imperative short answers question tags whom so and neither/nor used to had better present tenses for the future present and past participle past simple and present perfect present perfect continuous phonetic chart
Book 4
Intermediate B1
● 220 сторінок ● 800 слів у 1250 питаннях
Граматика
past perfect reported speech always and present continuous so that 3rd conditional mixed conditionals reported speech questions how long / since / for
be / become / get used to + gerund or noun reported speech - things we report using infinitives reported speech - suggestions mind expressing ability in the past would rather have sth done be about + infinitive should have bought must / can’t / needn’t / don’t have to needn’t have done / didn’t have to do be + infinitive must/may/might have done
Book 5
Intermediate B1
● 206 сторінок ● 620 слів у 1230 питаннях
Граматика
future perfect can’t / couldn’t have done I saw him going upstairs vs. I saw him go upstairs verbs + gerund or bare infinitive active and passive participles relative pronouns
identifying and non-identifying relative clauses commas in identifying and non-identifying relative clauses what and which as relative pronouns beforehand and afterwards as if / as though + past tense it is time rapid / fast / quick wish stop smoking vs. stop to smoke verbs + gerund or infinitive be said / believed / known / thought + infinitve or perfect infinitive past perfect continuous future perfect continuous inversion the indefinite article a/an the definite article the 2nd conditional - revision 3rd conditional - revision suppose / supposing used to vs. would reported speech - revision passive voice - revision questions, orders, promises in reported speech - revision reported speech - other verbs for introduction passive voice - infinitive constructions
Book 6
Upper-Intermediate B2
● 213 сторінок ● 720 слів у 1210 питаннях
Ви зможете:
to talk about things which are likely and unlikely to talk about relatives and generation gap the difference between make of, make from and make out of
the difference between interrupt and disturb to talk about holidays to make assumptions useful idioms the difference between envious and jealous to talk about various disasters to talk about your abilities to deal with complaints the difference between hire and rent various phrasal verbs the difference between firm and solid the difference between former and latter to talk about various issues connected with the EU how to say that you enjoy doing something very much the difference between rot and decay to make proposals useful idioms vocabulary connected with family and friends what we call various containers in which things are kept different adjectives meaning ‘great’ to talk about patterns names of various dog races to talk about various issues connected with the EU vocabulary connected with expressing opinions and feelings useful idioms to make predictions to talk about minor health problems vocabulary connected with environment to talk about health to talk about modern technology to talk about how you feel about something various useful idioms vocabulary connected with food and cooking to talk about cooking various complexes people may have to make predictions the difference between exact, accurate and precise various kinds of houses the difference between adapt and adjust vocabulary connected with travelling, interests and free time the difference between swear and curse the difference between assure and ensure to talk about various diseases to estimate things the difference between grab, grasp, grip and seize to talk about stock exchange many useful idioms and collocations
Book 7
Advanced C1
● 154 сторінки ● 450 слів у 650 питаннях
Матеріал включає:
76 pages of direct method 48 pages of reading, grammar and lexical exercises
Book 8
Advanced C1
● 204 сторінки ● 460 слів у 920 питаннях
Матеріал включає:
112 pages of direct method 62 pages of reading, grammar and lexical exercises
Book 9
Advanced C1
● 172 сторінки ● 430 слів у 700 питаннях
Матеріал включає:
96 pages of direct method 44 pages of reading, grammar and lexical exercises
Залиште заявку на навчання,
і ми зв'яжемося з Вами найближчим часом
залишити заявку