Договір - оферта

Даний документ регулює взаємовідносини між навчальним Веб ресурсом ProSpeaker language centre і його користувачами у вигляді офіційного Договору на надання платних послуг з дистанційного навчання (тренінгів) іноземної мови (далі - Послуги або Сервіс). Цей Договір є публічним Договором Офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб (далі - Користувач), які здійснюють доступ до інтернет-ресурсу www.prospeaker.com.ua і послуг, що надаються через веб сайт.

 

1. Предмет договору

 

Навчальний інтернет-ресурс ProSpeaker language centre (далі - Сайт), надає Користувачам послуги з проведення дистанційних тренінгів з іноземних мов. Тренінги проводяться виключно після повної їх оплати.

 

2. Акцепт Договору

 

2.1. Положення цього Договору визначають права і обов'язки Користувача і Сайту, порядок користування Сайтом і його сервісами, а також інші правила, умови та вимоги, які регулюють взаємовідносини між Сайтом і Користувачем (далі - Сторони), і є обов'язковими до виконання всіх Сторін.

2.2. Будь-які дії Користувача на Сайті, спрямовані на використання пропонованих Сайтом Сервісів або окремих його частин, включаючи оплату, означають прийняття Користувачем цього Договору в повному обсязі без будь-яких застережень і винятків (акцепт Користувача). Якщо Користувач не згоден з будь-яким розділом або сервісом Сайту, тоді Користувач не має права використовувати Сервіс або розділ.

2.3. Цей Договір набуває чинності з моменту прийняття Користувачем умов і положень в порядку передбаченими п 2.2. Договору. ProSpeaker language centre має право на свій розсуд в будь-який момент без прив'язки до періоду змінити правила і умови цього Договору. Останньою і актуальною версією цього Договору є та, яка опублікована на Сайті, і вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інші умови не прописані в новій редакції.

3. Права і обов'язки сторін.

 

3.1. ProSpeaker language centre має право:

 

3.1.1. Користуватися послугами третіх осіб (фізичних або юридичних) для належного виконання своїх обов'язків згідно з Договором.

3.1.2. На свій розсуд призначати фізичну особу, яка буде проводити Тренінги Користувачеві.

3.1.3. Вимагати і приймати оплату від користувачів за послуги відповідно до умов цього Договору.

3.1.4. Використовувати надані або введені особисті дані Користувача (номер телефону, електронну адресу, Skype) з метою розсилки повідомлень рекламного характеру, а також сповіщень, пов'язаних з процесом надання навчальним центром своїх послуг згідно Договору. Надаючи свої дані при реєстрації, авторизації або при використанні Сервісів ProSpeaker language centre Користувач дає свою згоду на обробку його персональних даних Навчальним веб ресурсом або залученим третім особам для виконання умов згідно з Договором.

 

3.2. ProSpeaker language centre зобов'язаний:

3.2.1. Надавати послуги в повному обсязі відповідно до правил і умов цього Договору.

3.2.2. Повідомляти користувачів, які використовують сервіси Навчального веб ресурсу про всілякі зміни щодо умов цього Договору.

3.2.3. Не розголошувати і не передавати конфіденційну інформацію щодо наданих Навчальному веб ресурсу даних користувачів, не розкривати і не розголошувати таку інформацію, за винятком даних, що носять загальнодоступний характер (дані отримані від Користувача при реєстрації / авторизації на Сайті Навчального веб ресурсу) будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди з боку Користувача.

 

3.3. Користувач має право:

3.3.1. Повноцінно використовувати сервіси Навчального веб ресурсу, дотримуючись усіх правил і умов цього Договору.

3.3.2. Отримати від Навчального веб ресурсу якісне виконання обов'язків відповідно до правил і умов цього Договору, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.

3.3.3. Переносити призначену Навчальним веб ресурсом дату тренінгу на інший день. Перенесення дати вважається допустимим, якщо Користувач повідомив про це за 2 години до початку тренінгу, в інших випадках за винятком форс-мажорних обставин тренінг буде вважатися проведеним без будь-яких компенсацій з боку Навчального веб ресурсу.

3.3.4. Користувач має право зробити паузу в навчанні і заморозити свій аккаунт на Навчальному веб ресурсі строком не більше 1 місяця. На час паузи доступ в особистий кабінет студента може бути тимчасово обмежений.

 

3.4. Користувач зобов'язаний:

 

3.4.1. Дотримуватися усіх правил і умов цього Договору при використанні Сайту Навчального веб ресурсу і його Сервісів.

3.4.2. Надати всі необхідні дані, запитувані Навчальним веб ресурсом для належного надання послуг.

3.4.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію, отриману від Навчального веб ресурсу Користувачем в ході виконання цього Договору (за винятком інформації загальнодоступного характеру) будь-якій третій стороні без попередньої згоди Навчального веб ресурсу.

 

4. Перенесення тренінгу або його скасування.

 

4.1. Користувач може скасувати тренінг або перенести його не пізніше, ніж за 2 години до початку тренінгу.

 

4.1.1 У випадку, якщо час тренінгу призначено до 10.00 (включно), тоді крайній термін його скасування до 22.00 попереднього дня.

4.1.2. У разі, якщо Користувач не відмінив або не переніс тренінг протягом зазначеного терміну, тренінг вважається проведеним в повному обсязі без подальших будь-яких грошових повернень або компенсацій з боку Навчального веб ресурсу.

4.1.3. У разі скасування або перенесення тренінгу, Користувач зобов'язаний дочекатися і отримати відповідь від адміністратора, що його прохання або звернення прийнято.

4.2. Кількість відмін або переносів тренінгів не може перевищувати 2 разів на місяць.

4.3. У разі скасування або перенесення Вступного тренінгу, який вважається на одноразовій основі безкоштовним для Користувача, Навчальний веб ресурс залишає за собою право відмовити Користувачеві надати Вступний тренінг повторно.

4.4. У разі, якщо перенесення або скасування тренінгу відбувається з ініціативи викладача (через хворобу або з інших поважних причин), останній повинен оповістити Користувача за 24 години до початку тренінгу. Навчальний центр має право оперативно замінити поточного викладача іншим (при наявності вільного викладача) для надання послуги.

4.5. Якщо в момент старту тренінгу Користувач не відповідає на повідомлення або дзвінок викладача по Skype (зв'язок з Користувачем відсутній), час початку тренінгу все одно вважається розпочатим згідно заздалегідь встановленого графіком часу. У разі, якщо при повторних спробах викладача зв'язатися з Користувачем зв'язок встановити не виходить (Користувач відсутній), тренінг вважається проведеним в повному обсязі і оплата за нього не підлягає поверненню.

4.6. Якщо тренінг не почався з вини викладача (Користувач не отримав дзвінка) у встановлений час згідно графіка тренінгу, Користувачеві в терміновому порядку необхідно протягом 5 (п'яти) хвилин з моменту початку тренінгу зв'язатися з Навчальним центром. Тренінг, який не відбувся з вини викладача, переноситься на інший день в повному обсязі в будь-який зручний для Користувача час.

4.7. Навчальний центр не несе відповідальність за неякісне надання послуги або неможливість надання такої в зв'язку зі збоями в програмному забезпеченні або неякісним Інтернет з'єднанням на стороні Користувача.

4.8. Навчальний центр має право закрити акаунт Користувача та списати залишок коштів на балансі Користувача в сторону Навчального центру, якщо Користувач не виявляв ніякої активності (проходження навчання або покупка тренінгів) протягом 1 місяця з моменту останнього проведеного тренінгу.

 

5. Порядок повідомлень

 

5.1. Способи повідомлень про скасування або перенесення тренінгів:

5.1.1. Відправлення листа на електронну пошту Навчального центру, Користувача або викладача в залежності від того, хто переносить або скасовує заняття. Повідомлення відправляються Навчальним центром, Користувачем або викладачем на електронну пошту, які були вказані у випадку Користувача в момент реєстрації / авторизації на Сайті Навчального центру, у випадку Навчального центру - на пошту, вказану в розділі «Контакти» на сайті Навчального центру.

5.1.2. Дзвінок або надсилання повідомлення по телефону, вказаному Користувачем при реєстрації / авторизації і телефону Навчального центру в розділі "Контакти" на сайті Навчального центру.

5.1.3. Обмін Сторонами повідомленням за допомогою програми Skype.

5.2. Прийом дзвінків або смс повідомлень Навчальним центром або викладачем здійснюється виключно в робочі години. Всі дзвінки або повідомлення, які були зроблені поза робочий час будуть оброблені в години роботи центру. У неробочі години (з 9:00 до 11:00; з 20:00 до 22:00) Користувач може використовувати Viber, Telegram або Skype адміністратора для скасування і перенесення занять. Звернення з 22:00 до 9:00 обробляються виключно на наступний робочий день.

5.3. У разі, якщо Користувач виявив бажання продовжити час тренінгу, додати тренінг або змінити заздалегідь обумовлений графік тренінгів, Користувачеві необхідно написати лист Навчальному центру або зробити дзвінок по телефону, використовуючи дані в розділі "Контакти" на Сайті Навчального центру.

5.4. При будь-яких способах оповіщення кожна зі Сторін повинна дочекатися підтвердження про прийняття повідомлення щодо скасування або перенесення тренінгу.

 

6. Вартість послуг і порядок їх оплати.

6.1. Оплата Користувачем послуг Навчального центру здійснюється у розмірі 100% передоплати і мінімум за 24 години до початку заняття.

6.2. Навчальний центр може приймати оплату від Користувача, використовуючи послуги третіх осіб на зазначені на сайті платіжні реквізити. Оплата здійснюється виключно в Українській валюті - гривнях.

6.3. Тренінги / Пакет тренінгів вважається оплаченим тільки після того, як гроші з'являються на розрахунковому рахунку Навчального центру.

6.4. Користувач самостійно оплачує послуги третіх осіб, таких як: зв'язок, доступ в інтернет або комісія за переказ коштів.

6.5. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснення платежів.

6.6. Навчальний центр не зберігає на своїх ресурсах номера банківських карт і платіжних гаманців користувачів (платників), включаючи сервера або хмарні технології.

6.7. Вартість послуг доступна на сайті Навчального центру за адресою https://www.prospeaker.com.ua/#cost

6.8. Навчальний центр має право в будь-який час і на свій розсуд змінити вартість своїх послуг в односторонньому порядку. Вартість тренінгів, які були оплачені до змін, не змінюються і діють до закінчення останнього оплаченого тренінгу.

 

7. Відповідальність сторін.

7.1. За неналежне виконання або невиконання своїх зобов'язань згідно умов і правил цього Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. У будь-якому випадку відповідальність Навчального центру обмежується поверненням коштів, сплачених Користувачем за Тренінги.

7.2. Повернення грошових коштів Користувачу Навчальним центром підлягає якщо:

- оплачений тренінг не відбувся з вини Навчального центру без ґрунтовних причин і пропозиції про перенесення на інший день;

- тренінг був скасований Навчальним центром без можливості його перенесення і проведення протягом 3 (трьох) робочих днів;

- Користувач вирішив відмовитися від тренінгів. У цьому випадки Навчальний центр робить повернення коштів тільки за ту кількість тренінгів, які залишилися оплаченими і не проведеними Навчальним центром. Сума повернення вираховується з останнього оплаченого пакету тренінгів з урахуванням знижки за кожне заняття в придбаному раніше пакеті.

7.3. При поверненні коштів Користувачу додатково утримуються витрати на банківський переказ або комісії сторонніх платіжних систем за здійснення транзакції.

7.4. Повернення грошових коштів Навчальним центром Користувачеві може бути проведене виключно на банківську карту Українського банку, номер якої надасть Користувач.

7.5. Термін повернення грошових коштів становить 10 робочих днів.

 

8. Угода на обробку персональних даних

8.1. Відвідуючи веб ресурси Навчального центру і залишаючи свої дані на сайті www.prospeaker.com.ua, Користувач приєднується до цієї угоди, підтверджуючи:

- зазначені ним особисті дані належать особисто йому

- що він ознайомився в повному обсязі з умовами цього Договору

- всі умови цього Договору та умови обробки його персональних даних йому зрозумілі

- згоду Користувача на обробку Сайтом Навчального центру його персональних даних для відкриття на Сайті облікового запису Користувача

- згоду з умовами обробки персональних даних без будь-яких застережень чи обмежень.

8.2. Користувач дає свою згоду на обробку персональних даних і підтверджує, що даючи таку згоду, він діє вільно, своєю волею і в своєму інтересі.

8.3. Згода Користувача на обробку персональних даних є конкретною, проінформованою і свідомою

8.4. Відносно Користувача застосовується обробка наступних персональних даних:

- прізвище, ім'я, по батькові

- місце розташування (місто / село, область)

- номери телефонів

- адреса електронної пошти

- логін Skype

8.5. Навчальний центр має право використовувати персональні дані Користувача з метою:

- збору та накопичення

- зберігання у вигляді звітності

- уточнення (оновлення, зміна)

- реєстрації Користувача на Сайті Навчального центру

- знищення

- передачі третім особам для виконання обов'язків за Договором з дотриманням всіх процедур щодо захисту даних від несанкціонованого доступу.

8.5.1. Дане право Навчальний центр використовує на безстроковій основі, до моменту, поки Користувач не направить електронного листа на адресу електронної пошти Навчального центру з проханням про припинення використання Навчальним центром персональних даних Користувача.

8.6. Сайт не несе відповідальності за використання (правомірне або неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної Користувачем на Сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснене всіма можливими способами.

8.7. З метою оптимізації роботи Сервісу і взаємодії Користувача з Сайтом, Сайт має право збирати персональні дані про Користувача з соціальних мереж.

 

9. Інші умови

9.1. Навчальний центр не гарантує, що після проведення всього курсу тренінгів Користувач буде досконало володіти англійською мовою. На кінцевий результат знань Користувача впливають - витрачений час на вивчення англійської мови, розумові здібності, самоосвіта і зусилля, прикладені Користувачем для отримання максимального ефекту.

9.2. За запитом Користувача навчальний центр може надати Користувачеві внутрішній сертифікат від імені Навчального центру із зазначенням поточного рівня знань Користувача.

9.3. Сторони не несуть відповідальність за часткове невиконання або невиконання своїх зобов'язань за Договором у зв'язку з форс-мажорними обставинами, пов'язаними зі: стихійними лихами, військовими діями, прийнятими законами України, які в подальшому будуть перешкоджати наданню послуг Навчальним центром або інших подій, які негативно впливають і обмежують поле діяльності Навчального центру.

9.4. Всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути в процесі виконання зобов'язань за Договором, вирішуються сторонами шляхом переговорів. Всі претензії направляються Сторонами одна одній за допомогою електронного листа. Сторона, якій було направлено претензію, повинна надати відповідь на такий лист не пізніше 15 календарних днів з дня отримання такого листа.

9.5. У разі, якщо Сторони не знайшли компроміс шляхом переговорів, кожна зі сторін має право звернутися до суду для подальшого врегулювання спору.

9.6. Навчальний центр має повне право задіяти третіх осіб для надання послуг і виконання належним чином своїх зобов'язань за Договором, Користувач повністю приймає і погоджується з таким правом Навчального центру.